Home Historie objektu

Historie základny


Objekt bývalé kovárny byl před revolucí v roce 1989 majetkem SSM. Z té doby pochází i zděná loděnice na břehu Lipenské přehrady. Po revoluci přešel majetek SSM (s ním i základna Kovářov) do správy Fondu dětí a mládeže, který se o něj měl starat po dobu nutnou a nakonec měl být majetek předán dětským organizacím, aby sloužil dětem a mládeži.

Objekt se podařilo od FDM získat v roce 1994 nejprve do nájmu a následně v roce 2000 do vlastnictví Junáka.

Převzetí objektu na počátku nájemního vztahu v roce 1994 proběhlo za dramatických okolností, kdy předchozí nájemce nebyl ochoten se smířit s ukončením svého nájemního vztahu a objekt poněkud vyraboval (vybavení a dokonce i zařizovací předměty, světla apod.). Díky dotaci od odboru mládeže MŠMT, vlastnímu vkladu financí střediskem a velkému nasazení samotných skautů, se podařilo objekt opětovně zprovoznit v relativně krátkém čase.

Od roku 1994 má základna již druhého správce. Předchůdcem současného správce byl Ing. Karel Hintnaus - Hinty, kterému patří velké díky za jeho práci, čas a úsilí, s nímž se o Kovářov staral dlouhých 12 let.

Díky patří i řadě dalších, kteří Kovářovu pomáhají a podporují ho.Přihlásit se